Καλωσήλθατε στο site του Σωματείου Αρωματοθεραπευτών

Εκπαιδευτικές Απαιτήσεις

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Η όλη εκπαίδευση των Αρωματοθεραπευτών θα πρέπει να διασφαλίζει τη σωστή και πλήρη γνώση των παρακάτω θεμάτων.

 • Α. Ιατρικές γνώσεις:
  Περιλαμβάνονται βασικές γνώσεις γύρω από την ανατομία, υγιεινή, φυσιολογία και παθολογία του ανθρώπου. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται 100 ώρες διδασκαλίας.
 • Β. Αρωματοθεραπευτικές γνώσεις:
  Περιλαμβάνονται οι κατωτέρω αναφερόμενοι τομείς που απαιτούν τουλάχιστον 120 ώρες διδασκαλίας.
1. Γενικές πληροφορίες για την Αρωματοθεραπεία:
 • Ορισμός - Περιεχόμενο - Σημασία
 • Ιστορική ανασκόπηση
 • Ολιστική προσέγγιση
2. Αιθέρια έλαια:
 • Γενικά
 • Μέθοδοι παραγωγής
 • Φυσικές ιδιότητες
 • Χημικές ιδιότητες
 • Θεραπευτικές ιδιότητες
 • Προφυλάξεις - Αντενδείξεις - Τοξικότητα
 • Αποθήκευση - Φροντίδα
 • Ποιότητα - Νοθεία
3. Μίγματα αιθερίων ελαίων:
 • Προετοιμασία - Μεθοδολογία
 • Βασικά έλαια
 • Συνταγές και κανόνες μίξης
 • Συνέργια
 • Απορρόφηση από το δέρμα
 • Απορρόφηση από τους πνεύμονες
4. Τρόποι εφαρμογής των αιθερίων ελαίων:
 • Λουτρά
 • Αρωματικός λύχνος
 • Κομπρέσες
 • Εισπνοές
 • Πλύσεις
 • Αρωματικά νερά
5. Μασάζ:
 • Ιστορικά στοιχεία
 • Υπόβαθρο
 • Ορολογία
 • Κλασσικές κινήσεις μασάζ
 • Αντενδείξεις
 • Μασάζ Αρωματοθεραπείας (Θεωρία και πρακτική)
6. Αναλυτική περιγραφή αιθερίων ελαίων:
Περιλαμβάνεται η περιγραφή τουλάχιστον 60 αιθερίων ελαίων. Για κάθε αιθέριο έλαιο αναφέρονται:
 • Προέλευση (Βοτανική ονομασία, κοινό όνομα, μέρη φυτού, τρόποι παραγωγής, κλπ).
 • Φυσικές και χημικές ιδιότητες
 • Θεραπευτικές ιδιότητες και τρόποι εφαρμογής
 • Τοξικότητα- Αντενδείξεις - Προφυλάξεις
7. Εφαρμογή αιθερίων ελαίων σε διάφορες καταστάσεις:
 • Σωματικές ασθένειες και δυσλειτουργίες
 • Ψυχοσωματικές - ψυχολογικές καταστάσεις
 • Ειδικές εφαρμογές (εγκυμοσύνη, βρέφη, κλπ)
8. Επαγγελματικά θέματα:
 • Επαγγελματικός χώρος
 • Προσωπική υγιεινή
 • Λήψη ιστορικού
 • Αντιμετώπιση ασθενούς
 • Κανόνες δεοντολογίας
 • Νομοθετικά θέματα
 • Γ. Πρακτική εξάσκηση:
  Εκτός από τη πρακτική εξάσκηση στο μασάζ, για τη λήψη σχετικού πιστοποιητικού σπουδών πρέπει κάθε σπουδαστής να παρουσιάσει τουλάχιστον 10 περιπτώσεις (case studies) που ο ίδιος αντιμετώπισε (είδος προβλήματος, αριθμός συνεδριών ανα περίπτωση, μίγματα που χρησιμοποίησε, αποτέλεσμα, κλπ).